เร็วๆนี้จะเริ่มเอาเรื่องที่ซุ่มเงียบอ่านคนเดียวมาลงแล้วละนะ -///-

ไม่ได้เอาเรื่องที่เขียนเองมาลงให้ชาวบ้านอ่านนานแล้วเหมือนกัน ประหม่านะเนี่ย....

 

(ตัวละครใน octf ที่กระเดียดไปทางไหนก็ไม่รู้อย่างรุนแรง (ตามใจฉัน นั้นเอง))

[My story]โลซ กับ เพิล

 

[โลก...]

ตัวฉันกับใครอีกคน

โลกกระจก

ฉันขีดฉันเขียน  

 

Categories